Comenzi rapide

Concurs

REGULAMENT OFICIAL

 

Prezentul Regulament (denumit in continuare ”Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a tombolei initiate de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul Tombolei (denumita in cele ce urmeaza ”Tombola”) este MY GEISHA PERFUMES S.R.L., avand sediul social in în Bragadiru, str Maracineni, nr 78 A, judet Ilfov inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 40529923,, codul de înregistrare fiscala J23/413/2019 reprezentata de Denisa Tanase, in calitate de administrator (denumita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Prin simpla participare la tombola, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial My Geisha si pe pagina de Instagram @myGeisha

SECTIUNEA 2 - LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI

2.1. Campania este organizata si se va desfasura pe canalul oficial de Instagram al MyGeisha (https://instagram.com/mygeisha/)

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

3.1. Tombola va fi organizata in perioada 01 februarie 2021, ora 00:01 – 15 februarie 2021, ora 23:59. Dupa incetarea Tombolei, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.

SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Conditii de eligibilitate.

La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, si care va fi denumita participantul:

a) Are domiciliul sau resedinta in una din tarile membre ale Uniunii Europene;

b)  A implinit varsta de 18 ani;

c)  are cont activ pe Instagram si participa la campanie astfel:

     - Obtine punga rosie my Geisha, la orice achizitie de minimum 250 Ron de pe www.mygeisha.ro sau din locatiile ”myGeisha”.

Fa cea mai cool poza cu punga/pungile rosii,  posteaz-o pe pagina ta de Instagram, eticheteaza @mygeisha.ro si persoana cu care vrei sa mergi in Dubai.

Noi te vom reposta pe pagina @mygeisha.ro, iar poza repostata de noi care strange cele mai multe like-uri, va castiga! 

Anunta-ti prietenii ca ai participat si da share la tine pe story postarii de pe @mygeisha.ro, pentru a strange cat mai multe like-uri.

 

4.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, vârstă etc.) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiului.

 

4.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Tombolei. Persoanele care nu au respectat termenii si conditiile concusrului si au participat la concurs cu poza unei perosoane terte- vor fi automat descalificati.

4.4. Un participant are dreptul sa castige premiul pus in joc, indiferent de numarul de distribuiri date contului de Instagram.

4.5.  Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile in prezentul Regulament oficial, angajatii si colaboratorii Organizatorului.

SECTIUNEA 5 – MECANISMUL SI PREMIILE TOMBOLEI

5.1. Premiul Tombolei este: o excursie de 5 zile in Dubai, zbor Dubai dus-intors , cazare hotel de 5* situat pe plaja, cu demipensiune si bani de buzunar! 

5.2. Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4 sunt automat inscrise in Tombola pentru castigarea premiului oferit.

La finalul perioadei inscrierilor, toti participantii, care respecta conditiile de la sectiunea 4, vor fi enumerati intr-un document. Documentul acesta va fi incarcat intr-o platforma online securizata de extragere de unde se va alege, in mod aleatoriu, marele castigator, in prezenta unui avocat.

5.3. Extragerea castigatorului Tombolei se va face in data de 16 februarie 2021.

5.4. Castigatorii vor fi contactati printr-un mesaj privat (Direct Message) pe Instagram imediat dupa extragere, de maximum 2 ori. Premiul va fi ridicat de castigator in maxim 5 zile calendaristice din Bucuresti, str. Brazilia nr.11 A.

5.5. Premiul nerevendicat în termen de 5 de zile de la data anunțării câștigătorului sau care nu a putut fi transmis câștigătorului din motive independente de MY GEISHA PERFUMES S.R.L. se consideră nealocat.

5.6. Premiul oferit in Tombola nu poate fi inlocuit cu alte bunuri ori servicii.

5.9. Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Tombolă.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiul oferit de catre Organizator este oferit „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.10. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

5.11. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;

b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului;

c)  cei ce folosesc tehnici incorecte cu scopul evident de fraudare a concursului vor fi eliminati/exclusi din concurs

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina de la castigator si sa plateasca din suma bruta a premiului, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

6.3. Prin simpla participare la tombola, castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 7 - LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 8 - SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI

8.1. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art.3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. In scopul organizarii acestei Tombole, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorului, atribuirea premiului, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), MY GEISHA prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiti in cele ce urmeaza ”Persoane vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2. Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct.9.1 sunt: numele de utilizator Instagram, numele, prenumele CNP-ul, adresa, nr. de telefon. Numele de utilizator va fi colectat in scopul participari la Tombola, restul datelor vor fi colectate doar in cazul castigatorului pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premiu. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Tombola sau al castigarii premiului.

9.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa office@mygeisha.ro si  Bucuresti, Strada Brazilia nr.11 A.

9.6. La nivelul MY GEISHA s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa  office@mygeisha.ro si  Bucuresti, Strada Brazilia nr.11 A.

9.7. Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre MY GEISHA, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

 

SECTIUNEA 10 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 

10.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

 

10.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau intarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

 

 

MY GEISHA PERFUMES S.R.L.

Prin Administrator Denisa Tanase